Overlast en klachten

Wat kunnen wij voor u doen bij overlast?

Wij verwachten van u dat u de veroorzaker er zelf op aanspreekt.
Heeft u dit meerdere keren gedaan en de overlast stopt niet, dan kunt u de overlast schriftelijk aan ons melden door middel van het ‘Overlastformulier’. Wij zullen dan met allebei de partijen zoeken naar een oplossing. Ook kunt een melding doen bij de politie.

Wat als u niet tevreden bent over onze dienstverlening?

Wij vragen u dat schriftelijk aan ons te melden. Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en u daarna schriftelijk over onze oplossing informeren.