Missie en visie

Stichting Humanitas Huisvesting (SHH) zorgt ervoor dat haar huurders comfortabel kunnen wonen in een leefbare en veilige omgeving. Daarbij is er speciale aandacht voor ouderen met én zonder zorgvraag. Ook zorgt SHH voor woonruimte aan specifieke doelgroepen die zorg en/of begeleiding nodig hebben. SHH vindt het belangrijk om mensen naar eigen behoefte te ondersteunen en werkt hiervoor samen met andere dienstverleners. SHH respecteert ieders eigen overtuiging, religie of cultuur. SHH luistert naar de wensen van haar klanten en proberen zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Op die manier levert SHH een bijdrage aan het zo zelfstandig en volwaardig mogelijk leven en wonen.