Huurverhoging 2018

In de toelichting bij de huurverhoging 2018 is per abuis het verkeerde telefoonnummer vermeld. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze medewerkers Wonen via telefoonnummer: (010)- 461 57 12. Bereikbaar tussen 8.30 uur en 12.30 uur. 

Nieuw adres

Met ingang van 1 januari 2018 zijn wij verhuisd naar Hollands Tuin 310 in IJsselmonde (3078 EE Rotterdam). U kunt uw post sturen naar Postbus 2346 3000 CH Rotterdam.

Vertrek Edwin van den Berg

Na een intensief jaar heeft een van onze bestuurders, Edwin van den Berg, onze organisatie verlaten. Edwin heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Mede bestuurslid Paul Vismans is vanaf 13 december de enige bestuurder van SHH en zal de organisatie verder begeleiden naar de fusie. Wij wensen Edwin veel succes bij zijn nieuwe werkgever.

Stichting Humanitas Huisvesting tekent overeenkomst fusie met Woonbron en WSW

Vandaag zette Stichting Humanitas Huisvesting een belangrijke stap naar de toekomst. Er is een overeenkomst getekend met Stichting Woonbron en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) om te komen tot een fusie tussen Woonbron en Humanitas Huisvesting. Dat is goed nieuws voor onze huurders en betekent dat onze continuïteit gewaarborgd is. Aanleiding Stichting Humanitas Huisvesting (SHH) is in grote financiële problemen …

Procedure Humanitas Huisvesting en Humanitas Rotterdam

In een juridische procedure tussen de Stichting Humanitas Huisvesting en (zorgaanbieder) Humanitas Rotterdam heeft de Rechtbank Rotterdam vorige week uitspraak gedaan. De rechter bepaalde dat hij niet-ontvankelijk is om de zaak te behandelen en verwijst betrokken partijen naar een bindend advies procedure. Tot 2016 vormden Stichting Humanitas Huisvesting (SHH) en (zorgaanbieder) Humanitas Rotterdam samen één personele unie. Na de splitsing …

Lekkage cv-installatie Schiebroekse Parkflat

9 mei 2017 – Een deel van de bewoners van de Schiebroekse Parkflat heeft afgelopen weekend enige tijd zonder warm water en verwarming gezeten. Dit was het gevolg van een lekkage aan de cv-installatie die op zondagochtend werd ontdekt. Brandweer en hulpdiensten werden ingeschakeld omdat er een aantal rookmelders waren beschadigd. De lekkage aan de cv-installatie is kort na de …

Humanitas Huisvesting en Woonbron starten fusiegesprekken

16 maart 2017 – Humanitas Huisvesting en woningcorporatie Woonbron gaan onderhandelingen voeren om te komen tot een fusie. Door haar financiële situatie kan Humanitas Huisvesting niet meer zelfstandig blijven voortbestaan en wordt een fusie gezien als de beste oplossing om de belangen van haar huurders en andere betrokken partijen zo goed mogelijk te waarborgen. Ook is er noodzakelijke financiële steun …

SHH wil fuseren

9 februari 2017 – Afgelopen maandag heeft Stichting Humanitas Huisvesting (SHH) met de Stichting Huurdersbelangen Humanitas (SHBH) en voorzitters van bewonerscommissies overleg gehad over de conceptaanvraag voor saneringssubsidie. Fusie In de conceptaanvraag geeft SHH te kennen de voorkeur te hebben om binnen nu en een jaar te fuseren met een gezonde corporatie. De reden hiervoor is dat SHH een totaaloplossing …