Inschrijven sociale huurwoning

Om aanspraak te maken op een sociale huurwoning van Stichting Humanitas Huisvesting moet u zijn ingeschreven bij Woonnet Rijnmond.

Hoe kunt u zich inschrijven?

Via www.woonnetrijnmond.nl kunt u zich inschrijven als woningzoekende.
Als u een Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft, kunt u zich vanaf 18 jaar inschrijven.

Wanneer is het nodig om in te schrijven?

Als uw inkomen lager is dan € 39.874 (prijspeil 2016) is inschrijving nodig.
Woningzoekenden met een inkomen hoger dan € 39.874 (prijspeil 2016) verwijzen wij naar
Ik wil huren; vrije sector.

Wat betaalt u voor de inschrijving?

U betaalt eenmalig € 10,00 aan inschrijfkosten.
Jaarlijks betaalt u € 10,00 verlengingskosten (prijspeil 2015).
U bent zelf verantwoordelijk voor het verlengen van uw inschrijving.

Wat is een sociale huurwoning?

Een sociale huurwoning is een woning met een netto huur van maximaal € 710,68 (prijspeil 2016).

Wie komt in aanmerking voor een sociale huurwoning?

Woningzoekenden met een inkomen lager dan € 35.739 (prijspeil 2016) kunnen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.
Het gaat om het belastbaar jaarinkomen van de hoofdaanvrager en de medeaanvrager.
U moet ingeschreven staan als woningzoekende om een sociale huurwoning te kunnen huren.