Organisatie

Stichting Humanitas Huisvesting (SHH) is een zelfstandige woningcorporatie, opgericht in 1992. SHH verhuurt 2.500 sociale huurwoningen, vrije sector huurwoningen, zorgeenheden en bedrijfsruimten in en rond Rotterdam.
Stichting Humanitas Huisvesting had tot 2016 een personele unie met Stichting Humanitas Rotterdam. Met ingang van 2016 heeft ze een eigen Bestuur en Raad van Commissarissen. SHH staat onder verscherpt toezicht van de Autoriteit woningcorporaties vanwege haar zwakke financiële positie. De vernieuwde organisatie werkt hard om te komen tot financiële herstel.

Raad van Commissarissen

De heer H. Schouwenaars (Hein)
Voorzitter Raad van Commissarissen
Lid Remuneratiecommissie

De heer J.F.M. Van Rooijen (Jos)
Lid Raad van Commissarissen
Voorzitter Auditcommissie

De heer B. de Vries (Bote)
Lid Raad van Commissarissen
Lid Auditcommissie

Mevrouw W.M.E. van Sandick (Willemijn)
Lid Raad van Commissarissen
Voorzitter Remuneratiecommissie

Rooster van aftreden Raad van Commissarissen Humanitas Huisvesting

Bestuur (interim)

Mevrouw I. (Inès) van Klooster (voorzitter van bestuur) en de heer N. (Nicky) Moesman (bestuurder)

Huurdersorganisatie

Stichting Huurdersbelangen Humanitas (SHBH)

De heer A.W. van Lopik (voorzitter)
De heer H.H.F. Goutier (secretaris/penningmeester)

Organogram

Organogram