Huurprijs

Uit welke onderdelen bestaat de maandelijkse huur?

1. De netto huur.
Deze huur betaalt u voor het gebruik van de woning.
De hoogte van deze huur wordt onder andere bepaald door:
– de grootte van de woning
– het type woning
– de aanwezige voorzieningen.

2. Servicekosten.
Dit zijn kosten voor door ons geleverde diensten, zoals:
– glasverzekering
– schoonmaakkosten
– water
– elektra.

Wat zijn de wettelijke regels voor het vaststellen van de huurprijs?

In de huurprijzenwet ‘Woonruimte’ staat hoe hoog de huurprijs van een woning maximaal mag zijn. De huurprijs is gebaseerd op woningwaarderingspunten voor onderdelen van de woning.
Het totaal van de punten wordt vermenigvuldigd met puntprijzen.
Deze puntprijzen worden jaarlijks door de overheid vastgesteld.
Hoe meer punten een woning heeft, hoe hoger de huurprijs mag zijn.