Huurdersorganisatie

Informatie over het werk van de Stichting Huurdersbelangen Humanitas

Wat is en doet de Stichting Huurdersbelangen Humanitas (SHBH)?

De stichting is de spreekbuis tussen de complexcommissies en de Raad van Bestuur van Stichting Humanitas Huisvesting.

De complexcommissies

In 1998 werd de wet op het Overleg tussen Huurders en Verhuurders van kracht. In de serviceflats van Humanitas werden toen de eerste complexcommissies opgericht. Wanneer u een appartement huurt van de Stichting Humanitas Huisvesting heeft u via uw complexcommissie inspraak in het reilen en zeilen van het complex waar u woont.
Deze inspraak kan heel divers zijn. U heeft bijvoorbeeld een klacht over onderhoud of over schoonmaak. Of de servicekosten kloppen volgens u niet. Of u bent het niet eens met de gang van zaken in uw restaurant of recreatiezaal. Kortom, de complexcommissie heeft tot taak de belangen en het welzijn te behartigen van de huurders in de meest ruime zin. Het is dus van belang dat u uw stem laat horen!

Werkzaamheden SHBH

Het Dagelijks Bestuur van de SHBH bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het Algemeen Bestuur bestaat uit afgevaardigden van de complexen. Uit ieder complex één. Het Algemeen Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. In de statuten staat specifiek beschreven wat het doel van de Stichting is. Zo is er onderscheid gemaakt tussen werk van de complexcommissies en de SHBH.

De SHBH voert op beleidsniveau overleg met betrokkenen. En de complexcommissies behartigen huurdersbelangen op het niveau van de (huurders)complexen. Dit laatste is nadrukkelijk niet het doel van de stichting SHBH.
De SHBH heeft een samenwerkingsovereenkomst met Humanitas. In deze overeenkomst zijn de taken en bevoegdheden van de SHBH en Humanitas vastgelegd. Eénmaal per jaar belegt de SHBH een jaarvergadering. Het is een goede gewoonte dat leden van de Raad van Bestuur hier ook bij aanwezig zijn. Op die manier is het mogelijk dat ook de leden van het Algemeen Bestuur met de leden van de Raad van Bestuur kunnen communiceren.

Tot slot

Als u als huurder belangstelling heeft in het meedenken over de belangen en het welzijn van alle huurders binnen de Humanitasfamilie, nodigen wij u van harte uit om zitting te nemen in één van de complexcommissies. Om lid te worden van een commissie en/of van de SHBH, is niets meer (maar ook niets minder) nodig dan interesse in het gebouw waar u woont, in de belangen van de bewoners ervan en een positief kritische houding. Het gaat erom om met elkaar het woongenot van iedereen te vergroten. Als u in een complex woont waar geen complex- of bewonerscommissie is, is het tóch mogelijk dat er één persoon zitting neemt in het Algemeen Bestuur van de SHBH. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat. Nóg beter is het om eerst een complexcommissie te vormen. Want complexcommissies zijn de gesprekpartners van de directeuren.

Als u actief mee wilt praten en denken over uw woonomgeving of u bent het ergens niet mee eens, praat met uw complexcommissie. Zij zullen al het mogelijke doen om er met u uit te komen. Komt u er niet uit, dan staat het u natuurlijk vrij om direct contact met de SHBH te zoeken. Wij zullen dan proberen of we kunnen bemiddelen, een oplossing, of een antwoord proberen te vinden.

Stichting Huurdersbelangen Humanitas (SHBH)
De heer A.W. van Lopik (voorzitter)
De heer H.H.F. Goutier (secretaris/penningmeester)

Correspondentieadres SHBH
secretariaat@shbhrotterdam.org
Hongerlandsedijk 1538
3201 LZ Spijkenisse

Website
Stichting Huurdersbelangen Humanitas