Huur opzeggen

Wanneer en op welke manieren kunt u de huur opzeggen?

De huur opzeggen kan op iedere werkdag van de maand. U moet rekening houden met de minimale opzegtermijn van één maand ingaande op de dag dat de opzegging bij ons is binnengekomen. Bij huur opzegdatum in het weekend of op feestdagen wordt de eerstvolgende werkdag gehanteerd.
U kunt de huur opzeggen door het invullen van een Huuropzeggingsformulier. Deze kunt u ingevuld en ondertekend, inclusief een kopie van een geldig legitimatiebewijs en bij overlijden ook een kopie van de overlijdensakte, naar ons toesturen. U mag deze ook mailen naar woonbureau@humanitashuisvesting.nl.

Wanneer gaat de opzegtermijn in?

De opzegtermijn van 1 maand gaat in op de datum van ontvangst van het huuropzeggingsformulier.

Wat gebeurt er na de huuropzegging?

Als wij de huuropzegging hebben ontvangen, volgen de volgende acties:

  1. De Verhuurmakelaar komt bij u langs om de woning op te nemen en vast te leggen hoe de woning opgeleverd moet worden.
    Hiervoor wordt een afspraak gemaakt.
  2. Wij plaatsen een advertentie waarin gemeld wordt dat de woning te huur is.
  3. Wanneer er een nieuwe kandidaat huurder is, vragen wij u om de nieuwe kandidaat gelegenheid te geven de woning te bekijken.
  4. Als de nieuwe huurder bekend is, kunt u de overname van gordijnen etc. met de nieuwe huurder bespreken en noteren op het overnamecontract.
  5. De Verhuurmakelaar komt bij u langs om te controleren of de gemaakte afspraken over de oplevering zijn nagekomen en de sleutel in ontvangst te nemen.
    Hiervoor wordt een afspraak gemaakt.