Huur betalen

Wanneer en op welke manieren kunt u betalen?

De huur moet vóór iedere eerste dag van de maand bij ons binnen zijn.

1. Automatisch laten afschrijven
U kunt ons machtigen om de huur maandelijks van uw rekening te laten afschrijven. Dit is een automatische incasso. Het voornaamste voordeel is dat u er geen omkijken meer naar heeft. Ook hoeft u niks te doen als uw huurprijs wijzigt, dit gebeurt automatisch.
2. Met een acceptgiro
Als u hiervoor kiest, ontvangt u de acceptgiro in de brievenbus. Voor het ontvangen van de acceptgiro betaalt u € 3,- per maand aan administratiekosten.

Hoe worden de servicekosten afgerekend?

Sommige servicekosten worden jaarlijks afgerekend. Voorbeelden hiervan zijn schoonmaakkosten en stookkosten. De maandelijks betaalde voorschotten worden dan verrekend met de werkelijke kosten, andere servicekosten worden zonder jaarlijkse afrekening betaald. Voorbeelden hiervan zijn het ontstoppingsabonnement en glasverzekering. Een specificatie van de servicekosten en de te betalen huurprijs kunt u altijd bij ons opvragen.

Huurprijs

Wanneer wordt de huurprijs aangepast?

De huur wordt ieder jaar per 1 juli aangepast, na overleg met de SHBH. Uiterlijk twee maanden voor 1 juli krijgt u persoonlijk bericht over de nieuwe huurprijs.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de huuraanpassing?

Dan kunt u bezwaar maken. U kunt dat doen door het formulier ‘Bezwaarschrift inkomensafhankelijke huurverhoging 2016’ bij ons aan te vragen. Dit formulier moet voor de ingangsdatum van de huurverhoging ingeleverd worden. Omdat wij u uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum informeren, heeft u acht weken om bezwaar te maken.
U krijgt schriftelijk bericht van ons of wij het eens zijn met uw bezwaar.

Let op! op het formulier ‘Bezwaarschrift inkomensafhankelijke huurverhoging’ staat welke verplichte gegevens u als bijlage moet meesturen. Zonder deze bijlagen is uw bezwaar niet compleet.
Let op! bent u te laat, dan kunt u bij ons geen bezwaar meer maken maar nog wel bij de Huurcommissie (zie: ‘Wat kunt u doen als wij het niet eens zijn met uw bezwaar?’)

Wat kunt u doen als wij het niet eens zijn met uw bezwaar?

Dan kunt u tot uiterlijk drie maanden na de voorgestelde ingangsdatum een verzoek indienen bij de Huurcommissie. Uw verzoek dient dus uiterlijk 1 oktober van dat zelfde jaar door de Huurcommissie te zijn ontvangen. De Huurcommissie zal dan een uitspraak doen over de redelijkheid van ons voorstel. Voor informatie over deze procedure verwijzen wij u naar de Huurcommissie via de website: www.huurcommissie.nl.