Huurverhoging 2018

In de toelichting bij de huurverhoging 2018 is per abuis het verkeerde telefoonnummer vermeld. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze medewerkers Wonen via telefoonnummer: (010)- 461 57 12. Bereikbaar tussen 8.30 uur en 12.30 uur.