Stichting Humanitas Huisvesting tekent overeenkomst fusie met Woonbron en WSW

Vandaag zette Stichting Humanitas Huisvesting een belangrijke stap naar de toekomst. Er is een overeenkomst getekend met Stichting Woonbron en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) om te komen tot een fusie tussen Woonbron en Humanitas Huisvesting. Dat is goed nieuws voor onze huurders en betekent dat onze continuïteit gewaarborgd is.

Aanleiding
Stichting Humanitas Huisvesting (SHH) is in grote financiële problemen geraakt. Dat was een potentiële bedreiging voor de continuïteit. We richten onze blik nu vooral op de toekomst en deze overeenkomst om tot een fusie te komen is daar een essentieel onderdeel van.

Oplossing
Wij zijn verheugd dat we samen met WSW en Woonbron een overeenkomst hebben kunnen sluiten. Door een bijdrage van WSW wordt de fusie met Woonbron nu mogelijk. Het biedt onze huurders zekerheid en geeft ons financieel de mogelijkheid om onderhoud te blijven doen en onze verplichtingen na te komen. Daarmee is het belang van alle betrokkenen het beste gediend.

Toekomst
Samen met Woonbron en WSW gaan we deze overeenkomst nu uitvoeren zodat de fusie in 2018 daadwerkelijk vorm krijgt. Dit betekent dat de contracten met de huurders zowel nu als na de fusie gewoon door blijven lopen.

Redactioneel, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze woordvoerder:
Noud Bex, 06-53491534