Procedure Humanitas Huisvesting en Humanitas Rotterdam

In een juridische procedure tussen de Stichting Humanitas Huisvesting en (zorgaanbieder) Humanitas Rotterdam heeft de Rechtbank Rotterdam vorige week uitspraak gedaan. De rechter bepaalde dat hij niet-ontvankelijk is om de zaak te behandelen en verwijst betrokken partijen naar een bindend advies procedure.

Tot 2016 vormden Stichting Humanitas Huisvesting (SHH) en (zorgaanbieder) Humanitas Rotterdam samen één personele unie. Na de splitsing in 2016 is de bewuste procedure gestart. In eerder gemaakte afspraken is vastgelegd, dat beide partijen bij problemen met elkaar via arbitrage moeten proberen tot een vergelijk te komen.

Een bindend advies procedure zoals de rechter nu heeft bepaald of arbitrage was daarom voor SHH al vanaf het begin de meest wenselijke route, maar het lukte niet om het met Humanitas Rotterdam eens te worden over de voorwaarden. Omdat er geen schot in de zaak kwam, heeft SHH de gang naar rechter gemaakt. SHH is tevreden met de uitspraak van de rechter omdat het voor SHH van belang is dat deze kwestie zo snel mogelijk wordt opgelost.

In de bewuste procedure claimt SHH onder andere €19,2 miljoen bij Humanitas Rotterdam.