Ik ben huurder


Ik wil huren


 

Direct naar het woningaanbod van Humanitas Huisvesting

SHH wil fuseren

9 februari 2017 – Afgelopen maandag heeft Stichting Humanitas Huisvesting (SHH) met de Stichting Huurdersbelangen Humanitas (SHBH) en voorzitters van bewonerscommissies overleg gehad over de conceptaanvraag voor saneringssubsidie.

Fusie
In de conceptaanvraag geeft SHH te kennen de voorkeur te hebben om binnen nu en een jaar te fuseren met een gezonde corporatie. De reden hiervoor is dat SHH een totaaloplossing wil en meent met het fusiescenario de belangen van de huidige en toekomstige huurders het best te dienen en de restrisico’s het meest te beperken. Met fusie gaan alle huurcontracten over naar de fuserende partij. Voorts ontstaat bij fusie naar verwachting weer capaciteit om in de toekomst grote investeringen te doen waar, als SHH zelfstandig zou blijven voortbestaan, weinig ruimte voor is.

Zienswijzen
De komende week wordt de aanvraag nog aan diverse bewonerscommissies toegelicht zodat de SHBH een zienswijze op het conceptplan kan geven. Nadat de overleggen met de huurders en ook met de gemeenten en externe toezichthouders zijn afgerond, dient SHH in het voorjaar de definitieve aanvraag voor saneringssteun in bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Achtergrond
In de zomer van 2016 werd duidelijk dat SHH niet zelfstandig tot financieel herstel kan komen. In de afgelopen maanden zijn enkele scenario’s doorgerekend om tot herstel te komen en waarvoor saneringssteun noodzakelijk is.