Ik ben huurder


Ik wil huren


 

Direct naar het woningaanbod van Humanitas Huisvesting

Sanering SHH

De financiële situatie bij de Stichting Humanitas Huisvesting (SHH) is zodanig ernstig dat een sanering onvermijdelijk is. Binnen nu en enkele maanden zal SHH daarom een aanvraag voor saneringssubsidie indienen bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Wanneer dat aan de orde is en hoeveel geld nodig is, is nu nog niet te zeggen.

Dat SHH zelfstandig niet tot financieel herstel kan komen werd deze zomer duidelijk. SHH gebruikt de komende periode om een aantal scenario´s om tot herstel te komen, verder uit te werken. Voor al deze scenario’s is saneringssubsidie noodzakelijk. Vervolgens moet duidelijk worden welke scenario´s als realistisch kunnen worden beschouwd en wat de benodigde saneringssubsidie per scenario is. Het voorkeursscenario is de basis voor een subsidieaanvraag. WSW beslist uiteindelijk over de toekenning van die steun.

Huurders
Huurders hoeven zich niet ongerust te maken over de situatie. De Wet op de huurbescherming is er voor de huurders.

Hoofdoorzaak problemen
SHH beschikt over een leningenportefeuille die niet passend is bij de waarde en de kasstromen van het vastgoed. Er zijn in het verleden veel leningen aangetrokken waarvan niet duidelijk is hoe dat geld is geïnvesteerd, dan wel gespendeerd.

Brieven
Minister van Wonen, dhr. Blok, stuurde vandaag een brief (Kamerbrief) over de financiële situatie bij SHH naar de Tweede Kamer. Binnenkort publiceert de Autoriteit woningcorporaties haar jaarlijkse oordeelsbrief op haar website. Daarin wordt ook op de situatie ingegaan.